Saopštenje u vezi sa aktivnostima u vezi sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Poštovani korisnici usluga SP LABORATORIJE,

Obaveštavamo Vas da SP Laboratorija nastavlja sa radom u punom kapacitetu, kako ne bismo ugrozili Vaše aktivnosti.

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (Sl.glasnik RS 34/2020), SP Laboratorija je preduzela sve potrebne mere i obezbedila dozvole za zaposlene koji vrše ispitivanja u dve ili tri smene. 

SP Laboratorija preduzima sve preventivne mere preporučene od strane Vlade Republike Srbije i Health World Organization u cilju poštovanja vanredne situacije i pružanja podrške privredi radi plasmana bezbednog proizvoda na tržište. 

Srdačan pozdrav,

Aleksandra Bauer
Generalni direktor