Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

15.05.2020
Kao što je poznato, SP Laboratorija u okviru obima akreditacije vrši i ispitivanje sredstava za održavanje lične higijene i sredstava za negu i ulepšavanje lica i tela (kozmetičkih proizvoda).