Kontakt za medije

Menadžer za odnose sa javnošću

Tamara Veselinović
tel.: 011 3532 391
mob.: 063 8482 826
mail: tamara.veselinovic@victoriagroup.rs